Civilministern kallar spelbolagen till möte

civilminister kritiserar spelbolagen

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi kallade i början av februari år 2019 till sig spelbolagen för att ha ett möte kring spelreklam och dess omgivande regler. Den 1 januari började nya regler att gälla för de onlinespelbolag som vill verka i Sverige och erbjuda spel till svenska spelare. Skälet till de nya lagarna är att skydda konsumenterna mot ett eventuellt missbruk.

Spelbolagen bör ta självregleringsansvar

Genom att kalla spelbolag till möte vill Ardalan Shekarabi se att bolagen tar ett självregleringsansvar. Han menar också att den reklam som spelbolagen bedriver idag genom bland annat tv, inte är måttfull. Shekarabi önskar att bolagen själva sätter rimliga gränser annars utesluter han inte att lagstiftningen mot en aggressiv och påstridig reklam måste skärpas. Sedan den 1 januari måste samtliga bolag som verkar i Sverige ha en svensk spellicens.

Statens dubbla stolar

Med den nya spellagen infördes en punktskatt på spelbolagens vinster och den väntas under år 2019 inbringa 9 miljarder kronor rakt in i statskassan, lika mycket som sjukvården kostar i hela Region Skåne. Dessutom agerar statliga Svenska Spel på samma marknad och de ger ägarna utdelning årligen på mellan 400 och 600 miljoner kronor. Alltså är det ett dilemma för regeringen.

Ökning av anmälningar mot spelreklam

Reklamombudsmannen har märkt en stigande ökning av reklamanmälningar gällande just spel och spelbolag de senaste åren. År 2017 prövades 14 stycken anmälningar mot spelreklam. Året därefter tog Reklamombudsmannen upp 21 stycken fall men betydligt fler anmälningar än så kom in. Antalet hänger ihop med den allt mer omfattande reklamen i medier. Spelbolagen sägs investera så mycket som 45% av sina samtliga intäkter på reklam.